Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Manipulačné zariadenia

Potreby a požiadavky zákazníkov nás vtiahli aj do oblasti manipulačných a zdvíhacích zariadení. V rámci každej dodávky sme navrhovali a vyriešili aj samotné ovládanie zariadenia často krát aj na diaľkové ovládanie. Súčasťou návrhu je statický a kinematický prepočet jednotlivých zariadení a spolu s vyhlásením o zhode dodávame aj požadované atesty a certifikáty k daným zariadeniam.