Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Produkty

Sme výrobná spoločnosť, ktorá sa zameriava na zákazky s charakterom vyššej pridanej hodnoty. Našim cieľom nie je len vyrábať, ale ponúkať zákazníkovi komplexné riešenia a riešenia na mieru, pričom v rámci daného návrhu využívame naše doterajšie skúsenosti. Jednotlivé výrobné zariadenia, ktoré sú v portfóliu našej spoločnosti nám slúžia na pretvorenie myšlienky, technického a konštrukčného návrhu do konečného riešenia, ktoré spĺňa požiadavky a zadanie zákazníka.

O tom, že uvedený cieľ napĺňame svedčia aj naše doteraz získané referencie v rôznych oblastiach priemyslu, počnúc návrhom a výrobou jednoúčelových strojných zariadení rôzneho charakteru a končiac návrhom, výrobou, montážou a servisom jednoúčelových liniek na mieru.

VÚMZ SK – partner pre realizáciu Vašich požiadaviek