Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Technologické riešenia

VÚMZ SK – partner pre zhmotnenie Vašich predstáv

Technologické riešenie na mieru – to, čo ponúkame našim zákazníkom. Sme radi, keď môžeme zákazníkom ponúknuť komplexné riešenie, ktoré po jeho realizácii na 100% napĺňa jeho požiadavky a predstavy. Našou doménou je návrh komplexných riešení v priemysle, bez ohľadu na odvetvie daného priemyslu. Sme tu pre zákazníka a sme pripravení splniť jeho všetky požiadavky.

Od návrhu k realizácii – celý proces začína dôkladnou analýzou požiadaviek zákazníka. Osobným stykom so zákazníkom, komunikáciou s ním, prehliadkou priestorov, sortimentu a potrebnej dokumentácie začíname každý projekt, ktorého výsledkom má byť riešenie, ktoré zákazníkovi prinesie požadovaný výstup s očakávaným efektom.

V prípade, že máte dobrý nápad a potrebu ho zrealizovať a neviete kde a ako začať, neváhajte nás osloviť. Sme tu pre Vás.

Pár príkladov realizovaných projektov:

  • postupné budovanie linky pre spracovanie odpadu z automobilového priemyslu – lisovacie formy, lisovacie a manipulačné zariadenia, poloautomatizácia procesu spracovania sendvičov a postupná cesta k automatizácii celej linky
  • návrh, výroba, montáž a odladenie jednoúčelového zariadenia pre prebaľovanie, triedenie a kontrolu balíkov v logistickom centre
  • návrh, výroba, montáž a odladenie manipulačného zariadenia a dopravníkov slúžiacich vo výrobnej linke pre výrobu plastových a hliníkových okien a dverí
  • návrh, výroba, montáž a odladenie linky pre manuálne triedenie plastového odpadu
  • návrh, výroba, montáž a odladenie linky pre automatické triedenie plastového odpadu
20171024_145057
20171219_121331
baliky (13)
manipulácia okien a dverí (1)
manipulácia okien a dverí (3)