Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Technická dokumentácia

VÚMZ SK – od potreby k realizácii

Tvorba technickej dokumentácie – je ďalšou z oblastí, ktorú ponúkame našim zákazníkom.  Chýbajú Vám konštruktéri a projektanti? Alebo v danom období máte nedostatok týchto kapacít a potrebujete krátkodobú, alebo dlhodobú výpomoc. V tom prípade sme tu pre Vás.

Vieme pre Vás realizovať nasledovné typy konštrukčných a projekčných prác:

  • 3D modelovanie zostáv zariadení, liniek za účelom prezentácií do ponúk a rôznych vizualizácií
  • 3D modelovanie zostáv za účelom preverenia prípadných priestorových kolízií
  • 3D modelovanie zostáv za účelom dynamických prezentácií
  • spracovanie 2D výrobnej výkresovej dokumentácie z poskytnutého 3D modelu od zákazníka
  • spracovanie 2D výkresovej dokumentácie z dodanej súčiastky, resp. vzorky od zákazníka
  • spracovanie 3D modelu vrátane 2D výrobnej výkresovej dokumentácie na technickej špecifikácie výrobku definovanej zákazníkom

Pracujeme v programe Solid Edge, pričom nie je problém konvertovať vstupné, ako aj výstupné dáta aj z iných programov. Štandardnými výstupmi sú dodané 3D modely a 2D výkresová dokumentácia v elektronickej podobe. V prípade Vašej požiadavky vieme dodať dohodnutú výkresovú dokumentáciu aj v papierovej podobe do veľkosti predĺženého formátu A0 vo farebnom vyhotovení.

Využite naše doteraz získané skúsenosti s tvorbou technickej dokumentácie v rôznych oblastiach priemyslu so zameraním sa na vyrobiteľnosť produktu podľa danej dokumentácie. V prípade potreby Vám vieme na základe Vašej požiadavky s takto spracovanej dokumentácie vyrobiť aj prototyp, resp. realizovať sériovú výrobu.

Príklady možných výstupov

untitled.115
Optická triediaca linka (3)
untitled.108
dokumentácia (10)
dokumentácia (3)
dokumentácia (1)_1
dokumentácia (3)_1
Recyklačná linka na odpad
Optické systémy na triedenie odpadu
Production line
Separation line
Optická triediaca linka (1)