Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Odborné práce

VÚMZ SK – výroba na zákazku

Potrebujete niečo vypáliť, napíliť, ohnúť, zvariť, obrobiť, nalakovať či zmontovať? Využite naše výrobné možnosti a výrobné zariadenia. Na základe Vášho dopytu Vám vypracujeme cenovú ponuku, v ktorej okrem ceny uvedieme aj najskorší možný termín dodania. Naša reakcia je rýchla a operatívne vieme zákazníkom pomôcť v núdzi, keď im vypadnú vlastné technologické zariadenia, resp. nemajú voľné kapacity.

Disponujeme s 2800 m2 výrobných plôch. V každej výrobnej hale máme jeden až dva portálové žeriavy, ktoré slúžia na manipuláciu s materiálom, dielmi a výrobkami s hmotnosťou do 5 ton. Na našich skladoch držíme širokú škálu plechov a profilov najmä z uhlíkových ocelí.

Vybrané technické parametre

Pálenie plazmou

 • maximálny rozmer výpalku 2 x 6 m
 • hrúbka páleného plechu 2 – 25 mm
 • hrúbka páleného nerezového plechu 2 – 18 mm
 • maximálna hmotnosť výpalku 2,0 tony

Pílenie

 • maximálna dĺžka profilu 12 m
 • maximálna hmotnosť píleného profilu 1,2 tony
 • maximálny priemer / hrana profilu 450 mm

Ohýbanie

 • maximálna hrúbka plechu 20 mm
 • maximálna dĺžka ohýbaného plechu 3720 mm

Zváranie

 • metóda MIG, MAG
 • čierna oceľ
 • maximálna hmotnosť zvarenca 3,2 tony

Sústruženie

 • maximálny točný priemer 600 mm
 • maximálna dĺžka opracovania 3000 mm

Frézovanie

 • maximálna veľkosť opracovaného produktu – 1500 x 1500 x 1200 mm
 • maximálna hmotnosť 1500 kg

Lakovanie

 • mokrý proces
 • maximálny rozmer výrobku 5000 x 3000 x 1500 mm
 • maximálna hmotnosť výrobku 3,2 tony

Montáž

 • mechanická montáž dielov, celkov a zostáv v našej spoločnosti
 • elektrická montáž dielov, celkov a zostáv v našej spoločnosti

Ukážky strojných a technologických zariadení

Special_offer
20180130_061920
20180109_072213
20180129_072424
Pracovisko ohraňovania
Ohraňovací lis
súčasnosť (4)
Horizontálna fréza WHN100
Nástrojárska fréza FNJG32
súčasnosť (2)
Pracovisko vŕtania
súčasnosť (1)
Lakovanie
Lakovanie výrobkov