Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Triediace systémy

Segment separačných systémov je oblasť, ktorá je ďalšou oblasťou, kde smeruje naša stratégia. Oblasť separácie považujeme za otvorenú aktuálnu otázku nielen nášho regiónu, nielen Slovenska, ale celého sveta. Zameriavame sa najmä na separáciu v oblasti odpadového hospodárstva, aj keď ani iné oblasti separácie nám nie sú cudzie. Zákazníkovi ponúkame komplexný prístup k riešeniu systémov nakladania s odpadmi. Navrhneme mu riešenie, ktoré v plnom rozsahu pokryje jeho požiadavky. Štandardom ponuky je okrem návrhu jednotlivých technických zariadení, ich dizajnového a konštrukčného nákresu aj ekonomický prepočet návratnosti navrhovaného separačného systému, na základe zákazníkom zadefinovanej a nami zanalyzovanej komodity určenej pre separáciu.