Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Lisovacie zariadenia

Naša stratégia navrhovať, vyrábať a dodávať zariadenia na mieru je plne zhmotnená v projekte pre zákazníka, ktorý vyrába z textilných odpadových dielov v automobilovom priemysle zelené panely, ktoré majú majú výborné technické izolačné vlastnosti a široké využitie. Príkladom sú aj panely slúžiace na umelé zatrávnenie električkových koľajísk s efektom zníženia hluku vznikajúceho pri prechode električiek po koľajach.

Samotný návrh a realizácia jednotlivých krokov bol so zákazníkom odsúhlasený proces, v rámci ktorého sme navrhli, vyrobili a dodali formy na lisovanie panelov. Po ich odskúšaní sme spoločnými diskusiami so zákazníkom zoptimalizovali prvotný návrh a následne sme vyrobili celú sériu foriem tak, aby množstvo pokrylo zákazníkom požadovanú kapacitu produkcie. Ďalším krokom k postupnej automatizácii výroby daných panelov bola dodávka jedného a následne aj druhého lisovacieho zariadenia, ktoré slúžia pri ich výrobe.

lisovacie zariadenia (1)
lisovacie zariadenia (2)
lisovacie zariadenia (3)
lisovacie zariadenia (4)