Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Špeciálne zariadenia

V segmente špeciálnych zariadení nájdete niektoré zariadenia, ktoré sme v našej spoločnosti navrhli, skonštruovali, vyrobili, odladili a dodali finálnemu zákazníkovi. Väčšinou sa jedná o špeciálne jednoúčelové zariadenia, ktoré slúžia na konkrétne, zákazníkom špecifikované úkony a operácie. Je to ukážka toho, ako sa dá myšlienka a potreba zákazníka zhmotniť a prevteliť do konkrétneho riešenia a zariadenia.