Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Vozíky

Manipulačné koľajové vozíky slúžiace pre prevoz a manipuláciu veľko rozmerových komponentov a telies.

manipulačné vozíky (1)
manipulačné vozíky (2)
manipulačné vozíky (3)
manipulačné vozíky (4)