Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Strojársky priemysel

Nakoľko sme strojárska spoločnosť je pre nás srdcovou záležitosťou dodávať dopravníky a dopravné systémy do iných strojárskych spoločností. Máme skúsenosti s prepravou rôznych drobných strojných súčiastok, skrutiek, guliek, až po prepravu a manipuláciu s dlhými profilmi. Pri návrhu berieme do úvahy potreby zákazníka, typ a agresivitu prostredia, veľkosť a hmotnosť prepravovaného média, produktu. Na tomto základe navrhujeme vhodný typ dopravníka, či už valčekový, pásový, šnekový, korčekový a zároveň vhodný výber materiálu dopravníka. Za štandardné považujeme inštaláciu dopravníka u zákazníka, napojenie na stávajúci, alebo vlastný elektrický okruh, dodávku revízií a elektrických schém, spolu certifikátom a vyhlásením o zhode. Pri odovzdávaní návodu na obsluhu vykonávame aj zaškolenie obslužných pracovníkov zákazníka.

strojársky priemysel (1)
strojársky priemysel (2)
strojársky priemysel (3)
strojársky priemysel (4)
strojársky priemysel (5)
strojársky priemysel (6)
strojársky priemysel (7)
strojársky priemysel (8)
strojársky priemysel (9)
strojársky priemysel (10)
strojársky priemysel (11)
strojársky priemysel (13)
strojársky priemysel (14)
strojársky priemysel (15)
strojársky priemysel (16)
strojársky priemysel (17)
strojársky priemysel (18)
strojársky priemysel (19)
strojársky priemysel (20)