Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Spracovateľský priemysel

Drevospracujúci priemysel

To, že dopravníky sú potrebné všade dokazujú aj naše referencie vo viacerých spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú spracovaním dreva, resp. výrobou výrobkov z dreva. Často krát sa v tomto druhu priemyslu používajú rôzne typy dopravníkov, v závislosti na konkrétnej surovine, resp. prepravovanom polotovare. Ide o kombináciu pásových a valčekových dopravníkov, resp. valčekových krížových dopravníkov. Pre použitie dopravníkov na prepravu peletiek je dôležitý správny výber prepravného pásu a jeho materiál, ako aj samotné konštrukčné riešenie dopravníka.

Pri výbere vhodnosti konkrétneho pásu už dlhodobo spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami, v spolupráci s ktorými vieme pre zákazníka navrhnúť pre daný prepravovaný materiál najvhodnejší typ pásu. Samotná výroba dopravníkov je pre nás už len zavŕšenie cesty k spokojnosti zákazníka.

Stavebný a ťažobný priemysel

Dopravné systémy a dopravníky sú vo všeobecnosti najviac testované a namáhané práve v stavebnom a ťažobnom odvetví. Pri ich návrhu je dôležitá presná špecifikácia zákazníka o množstve ale najmä druhu prepravovaného materiálu. Na tomto základe sa sa navrhuje konštrukčné a technické prevedenie dopravníka a zároveň sa presne špecifikuje požiadavka na prepravný pás. Pri prepravách sypkých a drsných materiálov, štrkov a pieskov sa štandardne na namáhané časti dopravníka prichádzajúce do styku s prepravovaným materiálom, ako napríklad násypky a zvody používa špeciálny oteruvzdorný materiál Hardox.

Naše priame a krížové valčekové dopravníky a dopravné systémy môžete nájsť aj u výrobcov a spracovateľov minerálnej vaty, polystyrénu a iných komodít.

presun štrky a piesky
dopravnik
doprava štrku
dopravník na piesok
doprava kameňolomy
priamy dopravník
valčeková dráha
valčekový dopravník
šikmý dopravník
valčekové dopravné cesty
dopravníky
drevospracujúci priemysel dopravníková cesta
dopravník s unášačmi
zalomený dopravník s unášačmi