Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Dopravné systémy

Naša spoločnosť od začiatku svojej existencie navrhla, vyrobila, nainštalovala a servisuje niekoľko desiatok rôznych druhov dopravníkov a dopravných systémov s ich využitím v rôznych odvetviach priemyslu. Výroba dopravníkov je našou silnou stránkou. Máme skúsenosti s korčekovými, závitovkovými, pásovými, valčekovými či reťazovými dopravníkmi. V závislosti od potrieb zákazníka a od prepravovanej suroviny, či materiálu navrhujeme zákazníkovi optimálne riešenie.

Štandardom pri dodávke samotného dopravníka je inštalácia a zapojenie dopravníka u zákazníka, dodávka elektro rozvádzača, napojenie na stávajúci alebo samostatný okruh. V rámci dodávky preškoľujeme vybraných zamestnancov zákazníka. Súčasťou dodávky sú návody na obsluhu, elektro revízia vrátane elektroschémy, vyhlásenie o zhode a ostatné zákonom predpísané dokumetny. Samozrejmosťou je odporučený zoznam spotrebných náhradných dielov. Počas záručnej doby vykonávame u zákazníka záručný servis, ale pravidelne naša spolupráca so zákazníkom pokračuje aj po uplynutí tejto doby a realizujeme pre zákazníka aj pozáručný servis.

V prípade zložitejšej požiadavky zákazníka vieme zákazníkovi navrhnúť celý komplex dopravníkov, dopravníkový systém tak, aby sme splnili jeho požiadavky. Pri takomto návrhu často spájame rôzne typy a druhy dopravníkov, prípadne ich dopĺňame špeciálnymi jednoúčelovými zariadeniami, ktorých ovládanie je zakomponované v jednom riadiacom systéme s výstupom na dotykovú obrazovku počítača.

Pre základný pohľad zákazníka na rôzne typy a druhy dopravníkov a dopravníkových systémov vyrobených a dodaných našou spoločnosťou sme tieto rozdelili do segmentov podľa odvetvia ich využitia.