Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Súčasnosť

V súčasnosti naša spoločnosť stavia na skúsenom, stabilnom a oduševnenom tíme pracovníkov, čo je našou silnou stránkou. Náš vývojový a konštrukčný tím má za sebou silnú podporu odborníkov pracujúcich vo výrobe, obrábačov, zváračov, paličov, lakiernikov či montážnikov, čo zaručuje zrealizovateľnosť a vyrobiteľnosť navrhnutých zostáv a dielov. Vzájomná komunikácia všetkých pracovníkov je na dennej báze, čím dokážeme operatívne a efektívne riešiť prípadné zmeny a nové požiadavky zákazníka.

Dnes disponujeme technológiami pílenia, pálenia, ohýbania, zvárania, opracovania, lakovania a montáže. Výrobné priestory o rozlohe do 4000 m2 sú rozdelené do logických celkov podľa jednotlivých technológií. V jednotlivých halách obrobne, pálenia a zvarovne, lakovne a montáže disponujeme viacerými portálovými žeriavmi s nosnosťou až do 5,0 tony. Osobitne máme vyčlenené priestory pre skladovanie hutného materiálu a zriadené priestory pre skladovanie elektokomponentov, spojovacieho materiálu a ostatného režijného materiálu.

Zároveň máme vytvorené priestory pre špeciálnu montáž ako aj realizáciu nových vývojových projektov. Kancelárske a administratívne priestory sú využívané nielen pre prezentáciu našej spoločnosti, ale aj pre stretnutia so zástupcami vysokých škôl v rámci spolupráce na nových projektoch, ako aj so zástupcami základných a stredných škôl v rámci realizvoaného duálneho vzdelávania.

VUMZ SK – skúsenosť a stabilita

VUMZ_SK_priestory (5)
VUMZ_SK_Slovakia (5)
VUMZ_SK_technologické riešenia (2)
VUMZ_SK_priestory (11)
VUMZ_SK_priestory (3)
VUMZ_Zadny_dvor_007
VUMZ_SK_Slovakia (4)
VUMZ_SK_Slovakia (1)
Technological solutions (15)
Technological solutions (16)
VUMZ_SK_servis a doprava (4)
VUMZ_SK_technologické riešenia (1)
VUMZ_SK_servis a doprava (1)
VUMZ_SK_servis a doprava (3)