Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Súčasnosť

V súčasnosti naša spoločnosť stavia na skúsenom, stabilnom a oduševnenom tíme pracovníkov, čo je našou silnou stránkou. Náš vývojový a konštrukčný tím má za sebou silnú podporu odborníkov pracujúcich vo výrobe, obrábačov, zváračov, paličov, lakiernikov či montážnikov, čo zaručuje zrealizovateľnosť a vyrobiteľnosť navrhnutých zostáv a dielov. Vzájomná komunikácia všetkých pracovníkov je na dennej báze, čím dokážeme operatívne a efektívne riešiť prípadné zmeny a nové požiadavky zákazníka.

Dnes disponujeme technológiami pílenia, pálenia, ohýbania, zvárania, opracovania, lakovania a montáže. Výrobné priestory o rozlohe do 2700 m2 sú rozdelené do logických celkov podľa jednotlivých technológií. V jednotlivých halách obrobne, pálenia a zvarovne, lakovne a montáže disponujeme viacerými portálovými žeriavmi s nosnosťou až do 5,0 tony. Osobitne máme vyčlenené priestory pre skladovanie hutného materiálu a zriadené priestory pre skladovanie elektokomponentov, spojovacieho materiálu a ostatného režijného materiálu.

Zároveň máme vytvorené priestory pre špeciálnu montáž ako aj realizáciu nových vývojových projektov. Kancelárske a administratívne priestory sú využívané nielen pre prezentáciu našej spoločnosti, ale aj pre stretnutia so zástupcami vysokých škôl v rámci spolupráce na nových projektoch, ako aj so zástupcami základných a stredných škôl v rámci realizvoaného duálneho vzdelávania.

VUMZ SK – skúsenosť a stabilita

súčasnosť (1)
súčasnosť (2)
súčasnosť (3)
súčasnosť (4)
súčasnosť (5)
súčasnosť (6)
súčasnosť (7)
súčasnosť (8)
súčasnosť (9)
súčasnosť (10)
súčasnosť (11)
súčasnosť (13)
súčasnosť (14)
súčasnosť (15)
súčasnosť nové (1)
súčasnosť nové (2)
súčasnosť nové (3)
súčasnosť nové (4)
súčasnosť nové (5)
súčasnosť nové (6)
súčasnosť nové (7)
súčasnosť nové (8)
súčasnosť nové (9)