Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

História

Naša spoločnosť je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca sa spoločnosť. Na začiatku bola myšlienka, ktorá sa postupom času rozrastala až do súčasnej podoby. Spoločnosť sme postavili na zelenej lúke, kde sme začali s výstavbou prvej výrobnej haly a administratívnych priestorov. Prijali sme prvých zamestnancov, získali sme prvých zákazníkov. V priebehu ďalších rokov sme pokračovali v rozbehnutej ceste a postupne sme dostavovali ďalšie výrobné priestory, prijímali nových pracovníkov a pracovali na nových zákazkách až do súčasnosti, keď spoločnosť zamestnáva niekoľko desiatok pracovníkov a operuje na viac ako 3000 m2 výrobných, skladových a administratívnych plôch.

Dôležité míľniky

 • 2005
  • založenie spoločnosti – materská spoločnosť Výroba účelovej mechanizace, a.s Zlín (VÚMZ, a.s.)
 • 2005 – 2006
  • výstavba výrobných, kancelárskych a skladových priestorov v Černíku
 • 2006 – 2014
  • prijímanie nových zamestnancov
  • získavanie nových zákazníkov
  • nákup nových technológií, manipulačnej techniky
 • 2014 – 2015
  • výstavba nových výrobných priestorov
  • investovanie do nových technológií, rozširovanie
 • 2017 – 2018
  • dostavba novej výrobnej haly a administratívnych priestorov
  • nové plazmové rezacie zariadenie
 • 2019 – 2020
  • oživenie nových výrobných a administratívnych priestorov
  • vybudovanie nového prevádzkového skladu
  • oživenie nových CNC obrábacích strojov a vyvažovacieho zariadenia
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
historia (33)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
historia (38)
historia (39)
Start_of_VUMZ_SK
historia nove (3)
historia nove (5)
historia nove (6)
historia nove (7)
historia nove (11)
historia nove (13)
historia nove (14)
historia nove (15)
historia nove (17)
historia nove (18)
historia nove (26)
historia nove (27)
historia (1)
historia (3)
Ako sme začínali
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
historia (14)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA