Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá návrhom a výrobou jednoúčelových zariadení, dopravníkov, manipulátorov, drvičov a iných špeciálnych zariadení. Špecializujeme sa na dodávku komplexných riešení, riešení na kľúč, spolu s automatizáciou riadenia procesu.

Našimi zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré sa venujú svojej hlavnej podnikateľskej činnosti a nemajú priestor a čas pre realizáciu svojich potrieb a myšlienok vedúcich k vyššej produktivite, efektivite, automatizácii. Našim zámerom je poskytnúť zákazníkovi plnú podporu pri realizácii jeho potrieb a ponúknuť mu úplné, komplexné, progresívne riešenie, a to bez ohľadu na to, v akom druhu priemyslu zákazník pôsobí. Máme zákazníkov z oblastí strojárenskej výroby, stavebnej výroby, výroby izolačných hmôt, drevárskeho priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a mnohých ďalších odvetví.

Prvou z úloh nášho zákazníka je spolupracovať s nami pri definovaní jeho potrieb a konkretizovaní technického zadania. V ďalšom je potrebné, aby bol s nami súčinný pri oponentúre nášho komplexného návrhu riešenia. Potom je už na našom zákazníkovi posledná úloha, a to užívať nami dodané riešenie a tak zvyšovať svoju efektivitu, kapacitu, produktivitu.

Našim zámerom je maximálne odbremeniť zákazníka od činností, s ktorými nemá skúsenosti, činnosti, na realizáciu ktorých by potreboval podstatne viac  času ako my. My sme tu na to, aby sme zákazníkovi zastrešili nielen návrh, výrobu, dodávku a montáž, ale aj všetky legislatívne činnosti a povinnosti, ktoré vyplývajú z realizácie a prevádzkovania novej linky, strojného poprípade iného zariadenia.

VÚMZ SK – Váš partner pre efektívne riešenia