Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Referenčné projekty

Pár vybraných projektov realizovaných našou spoločnosťou

Triediaca linka na zálohované PET
Triediaca linka PET
Triediaca linka PET a Al

Tak, ako je verejnosti známe, od 01.01.2022 sa na Slovensku spustí zálohovanie PET fliaš. Na roztriedenie vyzbieraných fliaš pre účely ich ďalšieho spracovania bude slúžiť triediaca linka, ktorej realizáciu robí naša spoločnosť. Na priložených obrázkoch si môžete pozrieť jej budúcu podobu.

Optická triediaca linka
Triedenie plastov
Separátor nemagnetických kovov

Ďalší z našich zákazníkov sa rozhodol pre rozšírenie svojej triediacej linky o ďalšie automatické triediace zariadenie NIR a zariadenie na triedenie nemagnetických kovov čím dokáže zvýšiť kapacitu svojej produkcie. .

 • Umiestnenie: Trnava, Slovensko
 • Realizácia: 05/2021 – 08/2021
 • Popis: Automatizované separačné stredisko na spracovanie vybraného druhu plastového odpadu
VUMZ_SK_sorting_line
VUMZ_SK_linka_na_triedenie_plastov
VUMZ_SK_automatické_triedenie

Pár záberov z testovania a odovzdávania novej  automatickej triediacej linky v Žiline. Ako generálny dodávateľ linky sme zrealizovali návrh, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky. Zároveň zabezpečujemezáručný aj pozáručný servis linky.

 • Umiestnenie: Žilina
 • Popis: Triediaca linka pre triedenie a drvenie plastového komunálneho odpadu
 • Kapacita linky: 2,0 tony za hodinu
T+T_VUMZ_SK_triediaca linka (1)
T+T_VUMZ_SK_triediaca linka (4)
T+T_VUMZ_SK_triediaca linka (3)

Naša spoločnosť  podpísala kontrakt na realizáciu novej triediacej linky v Žiline. Sme generálnym dodávateľom linky, kde v rámci projektu realizujeme návrh, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky s následným záručným aj pozáručným servisom linky.

 • Umiestnenie: Žilina, Slovensko
 • Realizácia: 01/2020 – 09/2020
 • Popis: Triediaca linka pre triedenie a drvenie plastového komunálneho odpadu
 • Kapacita linky: 2,0 tony za hodinu
Sorting line (1)
VUMZ SK_Building of sorting line (22)
VUMZ SK_Building of sorting line (20)

Triediaca linka v Kolárove je jednou z ďalších našich referencií v rámci realizácií automatických triediacich liniek v oblasti odpadového hospodárstva. Ako generálny dodávateľ diela sme v rámci v rámci projektu zrealizovali návrh, výrobu, montáž spolu s uvedením linky do prevádzky.

 • Umiestnenie: Kolárovo, Slovensko
 • Realizácia: 10/2019 – 11/2019
 • Popis: Automatická optická triediaca linka na triedenie plastového odpadu
 • Kapacita linky: 1,8 tony za hodinu
Automatic_separated_line
Záchytné_boxy
Triediace_stredisko

Naša spoločnosť úspešne ukončila, otestovala a následne odovzdala investorovi automatizované triediace stredisko pre spracovanie predtriedeného plastového odpadu. V súčasnoti  sa na ňom realizuje triedenie vo viaczmennej prevádzke. To, že je investor spokojný s touto linkou ho viedlo k rozhodnutiu zrealizovať za účasti našej spoločnosti II. etapu, kde dôjde k zvýšeniu počtu triediacich strojov z dvoch na tri, spolu s novými dopravnými systémami, záchytnými boxami a rozšíreným riadením linky. Takto bude linka pripravená na triedenie väčšieho počtu farieb, ako aj triedenie železných a neželezných kovov.

Zároveň sa investor rozhodol investovať do nového produktívnejšieho a efektívnejšieho lisovacieho zariadenia spolu s novým reťazovým dopravníkom, ktorý je súčasťou našej dodávky.

Začiatok realizácie II. etapy je v novembri 2018 a plánované ukončenie  02/2019 a v 06/2019.

Bubnové triedenie
Valcové sito
Bubnový triedič

Potrebujete kontinuálne triediť komunálny resp. iný druh odpadu podľa veľkosti frakcií? Potom jedným z riešení je bubnové rotačné sito. Na obrázkoch nižšie môžete vidieť jednu z našich inštalácií na severe Slovenska, kde pred sito je predradený pásový drvič. Zákazník takto triedi komunálny odpad prípadne iné druhy odpadov.