Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Akcie a oznamy

Firemné eventy, oznamy a výzvy

VUMZ SK-Objatie-tónov_finančná podpora
VUMZ SK-Objatie tónov
VUMZ SK-finančná podpora-Objatie tónov

Naša spoločnosť finančne podporila stretnutie „Objatie tónov“. Za našu podporu sme dostali nasledovné poďakovanie:

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom ,,Objatie tónov“, ktoré sme usporiadali aj vďaka Vašej pomoci deviatym rokom 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska. Potešili ste mnoho hendikepovaných detí.

Podujatie navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení zo 4 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov.

S úctou a prianím príjemného dňa zostáva

Milan Štefánik

Občianske združenie pre mentálne postihnutých

Pomáhame zveľadiť kultúrne pamiatky
Hrušovské aktivity
Radi sme pomohli Hrušovu

Naša spoločnosť finančne a zároveň aj vlastnou osobnou účasťou na obnovovacích prácach pomohla v apríli 2018 pri obnove hradu Hrušov. Za naše aktivity sme dostali nasledovné poďakovanie:

Dňa 29. septembra 2018 občianske združenie Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH pod hradom Hrušov slávnostne otvorilo alej venovanú T. G. Masaryka. Počas tohto slávnostného aktu bol vysadený strom jedlého gaštanu venovaný Vám, ako poďakovanie za pomoc pri realizácii vízií a cieľov OZ LEUSTACH v oblasti záchrany a ochrany NKP hradu Hrušov. Je nám cťou, že ste súčasťou tejto obnovy a tak pomáhate zachovávať kultúrne a prírodne dedičstvo pre budúce generácie.

Radi Vás osobne uvítame na hrade Hrušov i v podhradí v novo vzniknutej aleji. Strom venovaný Vám bude v dobrých rukách a bude nám cťou, ak sa stanete súčasťou jeho rastu v krásnom prostredí hradu Hrušov.

S úctou

Mgr. Stanislava Blahová a PhDr. Jozef Blaho

Riaditeľka a štatutárny zástupca OZ LEUSTACH

IFAT_2018_VUMZ_SK(9)
IFAT_2018_VUMZ_SK(11)
IFAT_2018_VUMZ_SK(3)

Zúčastnili sme sa najväčšieho svetového veľtrhu zaoberajúceho sa odpadmi a riešeniami v odpadovom priemysle. Počas výstavy sme absolvovali niekoľko rokovaní so súčasnými, ako aj novými, potencionálnymi partnermi.

Zároveň sme mali možnosť odskúšať si prácu s hydraulickými nožnicami vo virtuálnej realite.

20180206_084644
20180206_091353
VUMZ_duálne_vzdelávanie_Vrable_1

Po získaní Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania sme oslovili odborné školy v našom blízkom okolí. Nadviazali sme aktívnu spoluprácu so SOŠ technickou vo Vrábloch a so SOŠ technickou v Šuranoch. Zároveň sme oslovili základné školy v našom blízkom okolí.

Dňa 6.2.2018 sme sa zúčastnili prezentácie spolupracujúcich spoločností so SOŠ technickou vo Vrábloch. V rámci prezentácií pred rodičmi a žiakmi sme aj my predstavili našu spoločnosť a poukázali na výhody spolupráce a duálneho vzdelávania v našej spoločnosti.

Tak ako veľa spoločností na Slovensku, aj my si plne uvedomujeme, že tajomstvo úspechu ako aj naša dobrá budúcnosť a perspektíva je založené na ľuďoch. Mať dobrých pracovníkov je snom každého podnikateľa. Toto nás viedlo k tomu, aby sme si takýchto pracovníkov vychovali sami a tak sme sa rozhodli aj my rozšíriť rady spoločností zapojených do duálneho vzdelávania. Dňa 22.01.2018 sme k tomuto urobili prvý krok, keď sme získali OSVEDČENIE o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania pre Odbor štúdia Nástrojár s maximálnym počtom žiakov 9.

Kde nás nájdete? Ako sa k nám dostanete? Na toto Vám dajú odpovede naše nové billboardy umiestňované v rámci Slovenska, ako aj priame navádzacie tabule umiestnené priamo v obci Černík. Či máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou ako potenciálny zákazník, alebo potenciálny dodávateľ, alebo by ste radi u nás pracovali. Zastavte sa u nás. Radi Vás u nás privítame.