Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Naše aktivity

Naše aktivity a udalosti zo života firmy

Pomáhame zveľadiť kultúrne pamiatky
Hrušovské aktivity
Radi sme pomohli Hrušovu

Naša spoločnosť finančne a zároveň aj vlastnou osobnou účasťou na obnovovacích prácach pomohla v apríli 2018 pri obnove hradu Hrušov. Za naše aktivity sme dostali nasledovné poďakovanie:

Dňa 29. septembra 2018 občianske združenie Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH pod hradom Hrušov slávnostne otvorilo alej venovanú T. G. Masaryka. Počas tohto slávnostného aktu bol vysadený strom jedlého gaštanu venovaný Vám, ako poďakovanie za pomoc pri realizácii vízií a cieľov OZ LEUSTACH v oblasti záchrany a ochrany NKP hradu Hrušov. Je nám cťou, že ste súčasťou tejto obnovy a tak pomáhate zachovávať kultúrne a prírodne dedičstvo pre budúce generácie.

Radi Vás osobne uvítame na hrade Hrušov i v podhradí v novo vzniknutej aleji. Strom venovaný Vám bude v dobrých rukách a bude nám cťou, ak sa stanete súčasťou jeho rastu v krásnom prostredí hradu Hrušov.

S úctou

Mgr. Stanislava Blahová a PhDr. Jozef Blaho

Riaditeľka a štatutárny zástupca OZ LEUSTACH

Bubnové triedenie
Valcové sito
Bubnový triedič

Potrebujete kontinuálne triediť komunálny resp. iný druh odpadu podľa veľkosti frakcií? Potom jedným z riešení je bubnové rotačné sito. Na obrázkoch nižšie môžete vidieť jednu z našich inštalácií na severe Slovenska, kde pred sito je predradený pásový drvič. Zákazník takto triedi komunálny odpad prípadne iné druhy odpadov.

IFAT_2018_VUMZ_SK(9)
IFAT_2018_VUMZ_SK(11)
IFAT_2018_VUMZ_SK(3)

Zúčastnili sme sa najväčšieho svetového veľtrhu zaoberajúceho sa odpadmi a riešeniami v odpadovom priemysle. Počas výstavy sme absolvovali niekoľko rokovaní so súčasnými, ako aj novými, potencionálnymi partnermi.

Zároveň sme mali možnosť odskúšať si prácu s hydraulickými nožnicami vo virtuálnej realite.

service_car (14)
service_car (12)
service_car (10)

Poskytovanie rýchleho a kvalitného servisu pre našich zákazníkov je jednou z našich priorít

Týmto heslom sa riadime od vzniku našej spoločnosti. Nakoľko predmetom našej činnosti sú riešenia na kľúč, považujeme za vysoko dôležité poskytovať zákazníkom rýchly a efektívny záručný aj pozáručný servis. Toto bol dôvod, prečo sa akcionári spoločnosti rozhodli zainvestovať do kompletne vybaveného servisného vozidla. Vozidlo je výborným podporným prostriedkom pre našich šikovných, zručných, skúsených a efektívnych servisných pracovníkov.

nová hala
Výrobná hala (4)
Výrobná hala (3)

Spoločnosť finalizuje dostavbu novej výrobnej haly včítane administratívnej haly. Dokončením a sprevádzkovaním výrobnej haly si rozšírime výrobné priestory o 1200 m2 a administratívne a sociálne priestory o 320 m2.

20180206_084644
20180206_091353
VUMZ_duálne_vzdelávanie_Vrable_1

Po získaní Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania sme oslovili odborné školy v našom blízkom okolí. Nadviazali sme aktívnu spoluprácu so SOŠ technickou vo Vrábloch a so SOŠ technickou v Šuranoch. Zároveň sme oslovili základné školy v našom blízkom okolí.

Dňa 6.2.2018 sme sa zúčastnili prezentácie spolupracujúcich spoločností so SOŠ technickou vo Vrábloch. V rámci prezentácií pred rodičmi a žiakmi sme aj my predstavili našu spoločnosť a poukázali na výhody spolupráce a duálneho vzdelávania v našej spoločnosti.

Tak ako veľa spoločností na Slovensku, aj my si plne uvedomujeme, že tajomstvo úspechu ako aj naša dobrá budúcnosť a perspektíva je založené na ľuďoch. Mať dobrých pracovníkov je snom každého podnikateľa. Toto nás viedlo k tomu, aby sme si takýchto pracovníkov vychovali sami a tak sme sa rozhodli aj my rozšíriť rady spoločností zapojených do duálneho vzdelávania. Dňa 22.01.2018 sme k tomuto urobili prvý krok, keď sme získali OSVEDČENIE o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania pre Odbor štúdia Nástrojár s maximálnym počtom žiakov 9.

20180205_075817
20180109_072226
20180130_061920

Zvyšovanie kvality, kapacity a efektívnosti viedlo akcionárov spoločnosti k rozhodnutiu investovať do nákupu nového plazmového páliaceho stroja MasterCut-X6001.20P od spoločnosti MictoStep, spol. s r.o. Zároveň sa akcionári spoločnosti rozhodli vykonať generálnu opravu doteraz využívaného plazmového páliaceho stroja MicroCut 30001.15P.

Technické parametre plazmových strojov:

MasterCut-X6001.20P

  • Rozmery páliaceho stola: 2 x 6 m
  • Hrúbka páleného plechu: 2 – 25 mm
  • Maximálna hrúbka páleného plechu nerez: 18 mm
  • Dátum obstarania: 12/2017

MicroCut 30001.15P

  • Rozmery páliaceho stola: 1,5 x 3 m
  • Hrúbka páleného plechu: 2 – 25 mm
  • Generálna oprava (repasia stroja): 11/2017

Kde nás nájdete? Ako sa k nám dostanete? Na toto Vám dajú odpovede naše nové billboardy umiestňované v rámci Slovenska, ako aj priame navádzacie tabule umiestnené priamo v obci Černík. Či máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou ako potenciálny zákazník, alebo potenciálny dodávateľ, alebo by ste radi u nás pracovali. Zastavte sa u nás. Radi Vás u nás privítame.