Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Naše aktivity

Naše aktivity a udalosti zo života firmy

hps nitra - vumz sk nitra - preprava tovarov
truck transport - hps nitra slovakia
hps nitra - vumz sk nitra - doprava (4)

Naše služby pre Vás sme opäť posunuli na vyšší stupeň. Dnes sme uviedli do obehu flotilu nových kamiónov, ktoré dopravia naše technológie priamo a bezpečne až ku Vám. Od tohto kroku si sľubujeme zníženie závislosti pri dodávkach materiálov do výroby a flexibilnejšie riadenie expedícií hotových výrobkov,  technologických riešení pre Vás, v predom nastavených termínoch.

V prípade Vášho záujmu o využitie logistických služieb kontaktujte prosím priamo nášho partnera HPS Nitra, s.r.o.

Zástupca slovenskej technologicko-výrobnej spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o., Ing. Róbert Procházka, vo videoseminári predstavuje svojim zameraním pravdepodobne najmodernejšiu a aj rozsahovo najväčšiu optickú, automatickú triediacu linku na triedenie plastového a papierového odpadu v rámci okolitých krajín.

Jej okamžitá kapacita je 3-3,5 t/hod, čo pri 2 zmennej prevádzke znamená roztriedenie 25-27.000 ton odpadu do roka, čo je cca. 40-50% celoslovenskej produkcie. Jednoducho povedané, 2 takéto linky sú schopné vytriediť celoslovenský plastový odpad, ktorý je inak nevyužiteľný a skončil by na skládke.

Linka vytriedi všetky plasty ako PET fľaše napríklad podľa ich vlastností alebo farieb, zachytí zhodnotiteľné plasty typu HDPE, PP, PS, zachytí LDPE a HDPE fólie, Al plechovky alebo Fe materiál, nadrozmerné resp. podrozmerné frakcie s účinnosťou triedenia (čistota triedenia) až do 95-97%. V linke je možnosť využiť na 100% dotriedenie okrem iného aj ľudkú silu, ak by bola takáto potreba.

Výstupom z linky je vytriedená komodita, ktorá pokračuje do hydrauilického lisu, ktorý je schopný vytvoriť balík o hmotnosti až do 450-500 kg.

Video si môžete pozrieť TU.

VUMZ SK-Objatie-tónov_finančná podpora
VUMZ SK-Objatie tónov
VUMZ SK-finančná podpora-Objatie tónov

Naša spoločnosť finančne podporila stretnutie „Objatie tónov“. Za našu podporu sme dostali nasledovné poďakovanie:

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom ,,Objatie tónov“, ktoré sme usporiadali aj vďaka Vašej pomoci deviatym rokom 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska. Potešili ste mnoho hendikepovaných detí.

Podujatie navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení zo 4 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov.

S úctou a prianím príjemného dňa zostáva

Milan Štefánik

Občianske združenie pre mentálne postihnutých

Pomáhame zveľadiť kultúrne pamiatky
Hrušovské aktivity
Radi sme pomohli Hrušovu

Naša spoločnosť finančne a zároveň aj vlastnou osobnou účasťou na obnovovacích prácach pomohla v apríli 2018 pri obnove hradu Hrušov. Za naše aktivity sme dostali nasledovné poďakovanie:

Dňa 29. septembra 2018 občianske združenie Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH pod hradom Hrušov slávnostne otvorilo alej venovanú T. G. Masaryka. Počas tohto slávnostného aktu bol vysadený strom jedlého gaštanu venovaný Vám, ako poďakovanie za pomoc pri realizácii vízií a cieľov OZ LEUSTACH v oblasti záchrany a ochrany NKP hradu Hrušov. Je nám cťou, že ste súčasťou tejto obnovy a tak pomáhate zachovávať kultúrne a prírodne dedičstvo pre budúce generácie.

Radi Vás osobne uvítame na hrade Hrušov i v podhradí v novo vzniknutej aleji. Strom venovaný Vám bude v dobrých rukách a bude nám cťou, ak sa stanete súčasťou jeho rastu v krásnom prostredí hradu Hrušov.

S úctou

Mgr. Stanislava Blahová a PhDr. Jozef Blaho

Riaditeľka a štatutárny zástupca OZ LEUSTACH

Bubnové triedenie
Valcové sito
Bubnový triedič

Potrebujete kontinuálne triediť komunálny resp. iný druh odpadu podľa veľkosti frakcií? Potom jedným z riešení je bubnové rotačné sito. Na obrázkoch nižšie môžete vidieť jednu z našich inštalácií na severe Slovenska, kde pred sito je predradený pásový drvič. Zákazník takto triedi komunálny odpad prípadne iné druhy odpadov.

IFAT_2018_VUMZ_SK(9)
IFAT_2018_VUMZ_SK(11)
IFAT_2018_VUMZ_SK(3)

Zúčastnili sme sa najväčšieho svetového veľtrhu zaoberajúceho sa odpadmi a riešeniami v odpadovom priemysle. Počas výstavy sme absolvovali niekoľko rokovaní so súčasnými, ako aj novými, potencionálnymi partnermi.

Zároveň sme mali možnosť odskúšať si prácu s hydraulickými nožnicami vo virtuálnej realite.

service_car (14)
service_car (12)
service_car (10)

Poskytovanie rýchleho a kvalitného servisu pre našich zákazníkov je jednou z našich priorít

Týmto heslom sa riadime od vzniku našej spoločnosti. Nakoľko predmetom našej činnosti sú riešenia na kľúč, považujeme za vysoko dôležité poskytovať zákazníkom rýchly a efektívny záručný aj pozáručný servis. Toto bol dôvod, prečo sa akcionári spoločnosti rozhodli zainvestovať do kompletne vybaveného servisného vozidla. Vozidlo je výborným podporným prostriedkom pre našich šikovných, zručných, skúsených a efektívnych servisných pracovníkov.

nová hala
Výrobná hala (4)
Výrobná hala (3)

Spoločnosť finalizuje dostavbu novej výrobnej haly včítane administratívnej haly. Dokončením a sprevádzkovaním výrobnej haly si rozšírime výrobné priestory o 1200 m2 a administratívne a sociálne priestory o 320 m2.