Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Novinky

VUMZ SK-Objatie-tónov_finančná podpora
VUMZ SK-Objatie tónov
VUMZ SK-finančná podpora-Objatie tónov

Naša spoločnosť finančne podporila stretnutie „Objatie tónov“. Za našu podporu sme dostali nasledovné poďakovanie:

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom ,,Objatie tónov“, ktoré sme usporiadali aj vďaka Vašej pomoci deviatym rokom 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska. Potešili ste mnoho hendikepovaných detí.

Podujatie navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení zo 4 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov.

S úctou a prianím príjemného dňa zostáva

Milan Štefánik

Občianske združenie pre mentálne postihnutých

Oznámenie z vyhodnotenia ponúk zo dňa 9.1.2019 predložených uchádzačmi v zadaní zákazky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 zo dňa 9.10.2018 s predmetom zákazky: „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o.“ si v plnom znení môžete pozrieť na nasledujúcom linku: Oznámenie_z_vyhodnotenia_ponúk

Pomáhame zveľadiť kultúrne pamiatky
Hrušovské aktivity
Radi sme pomohli Hrušovu

Naša spoločnosť finančne a zároveň aj vlastnou osobnou účasťou na obnovovacích prácach pomohla v apríli 2018 pri obnove hradu Hrušov. Za naše aktivity sme dostali nasledovné poďakovanie:

Dňa 29. septembra 2018 občianske združenie Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH pod hradom Hrušov slávnostne otvorilo alej venovanú T. G. Masaryka. Počas tohto slávnostného aktu bol vysadený strom jedlého gaštanu venovaný Vám, ako poďakovanie za pomoc pri realizácii vízií a cieľov OZ LEUSTACH v oblasti záchrany a ochrany NKP hradu Hrušov. Je nám cťou, že ste súčasťou tejto obnovy a tak pomáhate zachovávať kultúrne a prírodne dedičstvo pre budúce generácie.

Radi Vás osobne uvítame na hrade Hrušov i v podhradí v novo vzniknutej aleji. Strom venovaný Vám bude v dobrých rukách a bude nám cťou, ak sa stanete súčasťou jeho rastu v krásnom prostredí hradu Hrušov.

S úctou

Mgr. Stanislava Blahová a PhDr. Jozef Blaho

Riaditeľka a štatutárny zástupca OZ LEUSTACH

Automatic_separated_line
Záchytné_boxy
Triediace_stredisko

Naša spoločnosť úspešne ukončila, otestovala a následne odovzdala investorovi automatizované triediace stredisko pre spracovanie predtriedeného plastového odpadu. V súčasnoti  sa na ňom realizuje triedenie vo viaczmennej prevádzke. To, že je investor spokojný s touto linkou ho viedlo k rozhodnutiu zrealizovať za účasti našej spoločnosti II. etapu, kde dôjde k zvýšeniu počtu triediacich strojov z dvoch na tri, spolu s novými dopravnými systémami, záchytnými boxami a rozšíreným riadením linky. Takto bude linka pripravená na triedenie väčšieho počtu farieb, ako aj triedenie železných a neželezných kovov.

Zároveň sa investor rozhodol investovať do nového produktívnejšieho a efektívnejšieho lisovacieho zariadenia spolu s novým reťazovým dopravníkom, ktorý je súčasťou našej dodávky.

Začiatok realizácie II. etapy je v novembri 2018 a plánované ukončenie  02/2019 a v 06/2019.

Bubnové triedenie
Valcové sito
Bubnový triedič

Potrebujete kontinuálne triediť komunálny resp. iný druh odpadu podľa veľkosti frakcií? Potom jedným z riešení je bubnové rotačné sito. Na obrázkoch nižšie môžete vidieť jednu z našich inštalácií na severe Slovenska, kde pred sito je predradený pásový drvič. Zákazník takto triedi komunálny odpad prípadne iné druhy odpadov.

„Naša spoločnosť navrhla celý systém projektovo a inžiniersky, zabezpečili sme ho samostatným automatickým riadiacim systémom, vyrobili sme dopravníkové systémy, konštrukcie a dodali sme tzv. logiku riadenia,“ pokračuje R. Procházka.

Výroba prebiehala vo výrobnom závode VÚMZ v obci Černík pri Nitre, kde má firma približne štyritisíc štvorcových metrov výrobného areálu.

Robert Procházka, VÚMZ

Linka bude dotrieďovať predovšetkým predtriedené plasty, no využiť ju možno aj na papier, pričom okrem štandardného triedenia plastov na 2D (fólie) a 3D (napr. PET fľaše) bude separovať aj železné segmenty, neželezné segmenty (plechovky).

Zariadenie by malo kapacitne zvládnuť dotriediť tri tony odpadu za hodinu, teda pri jednozmennej prevádzke približne 8.700 ton ročne.

Rýchlosť prepravy na linke je priblížne 250-300 m3 za hodinu. Kapacita triedeného lisu je približne 500 m3 za hodinu.

„Očakávaná čistota triedenia je na úrovni 95 %, s manuálnym dotrieďovaním až do 100 %,“ upresnil R. Procházka.

Skupina VÚMZ na Slovensku dodala podľa R. Procházku už tri podobné, ale menšie linky, popri tom tiež viacero subdodávok dopravných systémov a riadenia prevádzky.

Celý článok si môžete prečítať TU