Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Novinky

VUMZ SK-Objatie-tónov_finančná podpora
VUMZ SK-Objatie tónov
VUMZ SK-finančná podpora-Objatie tónov

Naša spoločnosť finančne podporila stretnutie „Objatie tónov“. Za našu podporu sme dostali nasledovné poďakovanie:

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom ,,Objatie tónov“, ktoré sme usporiadali aj vďaka Vašej pomoci deviatym rokom 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska. Potešili ste mnoho hendikepovaných detí.

Podujatie navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení zo 4 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov.

S úctou a prianím príjemného dňa zostáva

Milan Štefánik

Občianske združenie pre mentálne postihnutých

Pomáhame zveľadiť kultúrne pamiatky
Hrušovské aktivity
Radi sme pomohli Hrušovu

Naša spoločnosť finančne a zároveň aj vlastnou osobnou účasťou na obnovovacích prácach pomohla v apríli 2018 pri obnove hradu Hrušov. Za naše aktivity sme dostali nasledovné poďakovanie:

Dňa 29. septembra 2018 občianske združenie Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH pod hradom Hrušov slávnostne otvorilo alej venovanú T. G. Masaryka. Počas tohto slávnostného aktu bol vysadený strom jedlého gaštanu venovaný Vám, ako poďakovanie za pomoc pri realizácii vízií a cieľov OZ LEUSTACH v oblasti záchrany a ochrany NKP hradu Hrušov. Je nám cťou, že ste súčasťou tejto obnovy a tak pomáhate zachovávať kultúrne a prírodne dedičstvo pre budúce generácie.

Radi Vás osobne uvítame na hrade Hrušov i v podhradí v novo vzniknutej aleji. Strom venovaný Vám bude v dobrých rukách a bude nám cťou, ak sa stanete súčasťou jeho rastu v krásnom prostredí hradu Hrušov.

S úctou

Mgr. Stanislava Blahová a PhDr. Jozef Blaho

Riaditeľka a štatutárny zástupca OZ LEUSTACH

Automatic_separated_line
Záchytné_boxy
Triediace_stredisko

Naša spoločnosť úspešne ukončila, otestovala a následne odovzdala investorovi automatizované triediace stredisko pre spracovanie predtriedeného plastového odpadu. V súčasnoti  sa na ňom realizuje triedenie vo viaczmennej prevádzke. To, že je investor spokojný s touto linkou ho viedlo k rozhodnutiu zrealizovať za účasti našej spoločnosti II. etapu, kde dôjde k zvýšeniu počtu triediacich strojov z dvoch na tri, spolu s novými dopravnými systémami, záchytnými boxami a rozšíreným riadením linky. Takto bude linka pripravená na triedenie väčšieho počtu farieb, ako aj triedenie železných a neželezných kovov.

Zároveň sa investor rozhodol investovať do nového produktívnejšieho a efektívnejšieho lisovacieho zariadenia spolu s novým reťazovým dopravníkom, ktorý je súčasťou našej dodávky.

Začiatok realizácie II. etapy je v novembri 2018 a plánované ukončenie  02/2019 a v 06/2019.