Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Novinky

hps nitra - vumz sk nitra - preprava tovarov
truck transport - hps nitra slovakia
hps nitra - vumz sk nitra - doprava (4)

Naše služby pre Vás sme opäť posunuli na vyšší stupeň. Dnes sme uviedli do obehu flotilu nových kamiónov, ktoré dopravia naše technológie priamo a bezpečne až ku Vám. Od tohto kroku si sľubujeme zníženie závislosti pri dodávkach materiálov do výroby a flexibilnejšie riadenie expedícií hotových výrobkov,  technologických riešení pre Vás, v predom nastavených termínoch.

V prípade Vášho záujmu o využitie logistických služieb kontaktujte prosím priamo nášho partnera HPS Nitra, s.r.o.

Zástupca slovenskej technologicko-výrobnej spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o., Ing. Róbert Procházka, vo videoseminári predstavuje svojim zameraním pravdepodobne najmodernejšiu a aj rozsahovo najväčšiu optickú, automatickú triediacu linku na triedenie plastového a papierového odpadu v rámci okolitých krajín.

Jej okamžitá kapacita je 3-3,5 t/hod, čo pri 2 zmennej prevádzke znamená roztriedenie 25-27.000 ton odpadu do roka, čo je cca. 40-50% celoslovenskej produkcie. Jednoducho povedané, 2 takéto linky sú schopné vytriediť celoslovenský plastový odpad, ktorý je inak nevyužiteľný a skončil by na skládke.

Linka vytriedi všetky plasty ako PET fľaše napríklad podľa ich vlastností alebo farieb, zachytí zhodnotiteľné plasty typu HDPE, PP, PS, zachytí LDPE a HDPE fólie, Al plechovky alebo Fe materiál, nadrozmerné resp. podrozmerné frakcie s účinnosťou triedenia (čistota triedenia) až do 95-97%. V linke je možnosť využiť na 100% dotriedenie okrem iného aj ľudkú silu, ak by bola takáto potreba.

Výstupom z linky je vytriedená komodita, ktorá pokračuje do hydrauilického lisu, ktorý je schopný vytvoriť balík o hmotnosti až do 450-500 kg.

Video si môžete pozrieť TU.

VUMZ SK-Objatie-tónov_finančná podpora
VUMZ SK-Objatie tónov
VUMZ SK-finančná podpora-Objatie tónov

Naša spoločnosť finančne podporila stretnutie „Objatie tónov“. Za našu podporu sme dostali nasledovné poďakovanie:

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom ,,Objatie tónov“, ktoré sme usporiadali aj vďaka Vašej pomoci deviatym rokom 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska. Potešili ste mnoho hendikepovaných detí.

Podujatie navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení zo 4 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov.

S úctou a prianím príjemného dňa zostáva

Milan Štefánik

Občianske združenie pre mentálne postihnutých

Oznámenie z vyhodnotenia ponúk zo dňa 9.1.2019 predložených uchádzačmi v zadaní zákazky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 zo dňa 9.10.2018 s predmetom zákazky: „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o.“ si v plnom znení môžete pozrieť na nasledujúcom linku: Oznámenie_z_vyhodnotenia_ponúk