Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Novinky

Triediaca linka na zálohované PET
Triediaca linka PET
Triediaca linka PET a Al

Tak, ako je verejnosti známe, od 01.01.2022 sa na Slovensku spustí zálohovanie PET fliaš. Na roztriedenie vyzbieraných fliaš pre účely ich ďalšieho spracovania bude slúžiť triediaca linka, ktorej realizáciu robí naša spoločnosť. Na priložených obrázkoch si môžete pozrieť jej budúcu podobu.

Optická triediaca linka
Triedenie plastov
Separátor nemagnetických kovov

Ďalší z našich zákazníkov sa rozhodol pre rozšírenie svojej triediacej linky o ďalšie automatické triediace zariadenie NIR a zariadenie na triedenie nemagnetických kovov čím dokáže zvýšiť kapacitu svojej produkcie. .

  • Umiestnenie: Trnava, Slovensko
  • Realizácia: 05/2021 – 08/2021
  • Popis: Automatizované separačné stredisko na spracovanie vybraného druhu plastového odpadu
Sťahovanie_dopravníkov
Rekonštrukcia a servis
Starostlivosť o dopravníky

V priebehu toho mesiaca sme zrealizovali pre nášho významného zákazníka presun a úpravu reťazového dopravníka medzi jeho jednotlivými prevádzkami. Na tejto zákazke sa zúčastnil široký tím našich pracovníkov, nakoľko bolo potrebné dopravník v čase medzi presunmi aj prerobiť a prispôsobiť priestorom v novej prevádzke. Na realizáciu presunu bol krátky limitovaný čas, počas ktorého bolo potrebné skoordinovať obchodné, konštrukčné, nákupné a servisné činnosti.

O tom, že sa nám to podarilo, svedčí aj mail od zákazníka po ukončení realizácie:

Dobrý deň

Musím vám vyjadriť veľkú vďaku. Projekt sa dokončil v dohodnutom termíne a oddnes zahajujeme výrobu. Musím dať do pozornosti šikovnosť vašich ľudí, pretože som sa už dlho nestretol s tak kompetentnými ľuďmi zameranými na výsledok svojej práce. Je obdivuhodné ako zvládli niektoré neočakávané skutočnosti, vždy si vedeli poradiť a vymyslieť riešenie. Rovnako ich pracovné nasadenie je viac než úctyhodné. Vedúci tímu, rovnako ako aj všetci jeho členovia neúnavne pracovali do neskorých hodín, aby sa všetko dokončilo včas. Musím sa naozaj pozastaviť pri ich výkone, pretože takáto šikovná partia, problematiky znalých ľudí, sa len veľmi ťažko hľadá. Pevne verím, že sa s nimi znovu stretnem pri nejakom inom, minimálne podobne zaujímavom projekte. Naozaj, všetka česť. Dúfam že si vaša firma týchto talentovaných ľudí dlho udrží a prajem vám veľa zdaru pri vašej aj ich práci.

S pozdravom

Adrián Tarčák

Technik strojných investícií a opráv

Energetické zhodnocovanie odpadu má svoje limity aj riziká. Po vyzbieraní odpadu sa treba zamerať hlavne na jeho dôsledné vytriedenie, recykláciu a konečné zhodnotenie, hovorí riaditeľ VÚMZ SK.

triedenie odpadu

Foto: VÚMZ SK

Systém nakladania s odpadom na Slovensku nie je už dlhodobo nastavený správne a vyžaduje si zmeny. Jednou z priorít musí byť, aby spracovatelia odpadu mali motiváciu hľadať spôsoby na zrecyklovanie nielen triedených zložiek, ale aj samotného zmesového komunálneho odpadu.

Pre Odpady-portal.sk to uviedol Robert Procházka, výkonný riaditeľ technologickej a výrobnej spoločnosti VÚMZ SK, ktorá pôsobí na slovenskom recyklačnom trhu a zaoberá sa výrobou aj vývojom technológií, predovšetkým pre odpadové hospodárstvo.

Dôležité sú motivácie

Recyklačné spoločnosti musia byť podľa R. Procházku systémovo a finančne motivované, aby stále viac a kvalitnejšie spracovávali celý komunálny odpad, ako zmesový, tak aj jeho predseparované zložky.

Systém nakladania s odpadom by mal byť podľa neho nastavený tak, aby sa z odpadu podarilo vytiahnuť všetky zhodnotiteľné materiály, ktoré sa dajú ďalej využiť na Slovensku alebo v zahraničí s cieľom podstatne znížiť resp. zastaviť jeho uloženie na skládku.

„Je to logický postup a aj legislatívna snaha EÚ motivovať najmä procesnú recykláciu a zhodnotenie a takto nastaviť aj samotný systém v krajinách EÚ. Na príkladoch našich susedov to vidíme aj v praktickej rovine,“ hovorí R. Procházka.

Robert Procházka | Foto: Archív RP

„To, čo trh už nie je schopný z odpadu vybrať a ďalej spracovať, teda zhodnotiť, je správne ďalej energeticky zhodnocovať, teda spáliť a vyrobiť z odpadu energiu, ideálne kombinovaným spôsobom. Kľúčové však je, aby sa darilo dosahovať požadovanú účinnosť premeny a nie len „spaľovať pre spálenie,“ myslí si odborník.

Investície v odpadovom hospodárstve podľa neho v minulosti deformovalo spolufinancovanie, ktoré nebolo založené na skutočných ekonomických parametroch ani na „zelených“ kritériách, ale úplne iných princípoch.

„Počet recyklačných liniek vo svete neklesá, naopak rastie. Skoro na týždennej báze riešime dopyty v oblasti triediacich i recyklačných liniek, a to nielen zo Slovenska . Optické zariadenia, sitá, dopravníky, rozrušovače a ďalšie zariadenia pre odpadársky priemysel sami vyrábame, takže vidíme stále rastúci dopyt v tomto segmente,“ tvrdí šéf VÚMZ SK.

Prioritou musí byť recyklácia

Prvoradým cieľom odpadového hospodárstva by podľa R. Procházku malo byť, aby sa z vyprodukovaného odpadu podarilo využiť všetko, čo ešte má ekonomickú hodnotu. Energetické zhodnocovanie odpadu považuje za racionálnu voľbu až po splnení tejto podmienky.

„Takto je nastavená súčasná legislatíva EÚ a takto je potreba to aj zakomponovávať do miestnych legislatív jednotlivých jej štátov. V prípade spaľovania by sme navyše mali hovoriť o skutočne efektívnom systéme waste to energy, kde účinnosť spaľovania a získania iných foriem energie z procesu dosahuje aspoň 70 %. Takéto zariadenia na Slovensku pokiaľ viem, zatiaľ nemáme,“ zdôrazňuje riaditeľ VÚMZ SK.

Rozvoj energetického zhodnocovania odpadu podľa neho brzdí taktiež vysoká investičná náročnosť, ktorá je spojená s prísnymi požiadavkami na ochranu životného prostredia, ako aj povoľovacie procesy, vrátane „veľkej EIA.“

„Zostaňme na zemi a snažme sa nastaviť systém tak, aby sme spracovateľov motivovali hľadať čo najúspornejšie možnosti na zhodnotenie jednej tony odpadu. Tak získame správnu kombináciu rôznych riešení a dokážeme postupne uzavrieť systém cirkulárnej ekonomiky,“ pokračuje R. Procházka.

Slovenský zákazník je špecifický

Aktuálna kríza spojená s pandémiou koronavírusu COVID-19 podľa R. Procházku dopadla na slovenský trh recyklačných technológií relatívne mierne.

„Koronakríza nám vzhľadom na širšie portfólio výrobkov a služieb vrátane nastavenia smerov v priemysle neublížila až v takom rozsahu, ako sa to dialo u úzko profilovaných spoločností, napríklad podnikajúcich v automobilovom priemysle,“ reagoval R. Procházka na našu otázku.

Medzi zákazníkmi VÚMZ SK je podľa R. Procházku aktuálne najväčší záujem o tie technológie, ktoré šetria zákazníkom prevádzkové náklady, zvyšujú kapacitu výroby alebo výstupnú kvalitu produktu.

„K nim patria predovšetkým dopravné alebo triediace systémy, na Slovensku predovšetkým optické, magnetické, nemagnetické, vibračné, odstredivé alebo jednoduché manuálne separačné linky, v zahraničí aj laserové, ako aj rôzne manipulačné systémy,“ uviedol R. Procházka.

„Slovenský zákazník je špecifický možno tým, že okrem samotného technologického riešenia má záujem vidieť aj ekonomiku svojho projektu,“ podotkol s tým, že takéto riešenie si vyžaduje, aby zákazník zhotoviteľovi sprístupnil svoje vstupy a výstupy, s ktorými bude pracovať.

 

Článok nájdete aj na stránke

 

Ostatné články na ODPADYPORTAL nájdete

TU

 

 

VUMZ_SK_Slovakia (5)
VUMZ_SK_Slovakia (3)
VUMZ_SK_Slovakia (2)

Pohľad z výšky prezentuje náš ďalší krok k plneniu našej stratégie – správať sa environmentálne a minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Z fotiek je zrejmé, že časť elektrickej energie a taktiež teplú vodu si vyrábame zo slnečného žiarenia. Takto pomáhame šetriť životné prostredie nielen našimi produktami a novými linkami na triedenie a spracovanie odpadov.

VUMZ_SK_sorting_line
VUMZ_SK_linka_na_triedenie_plastov
VUMZ_SK_automatické_triedenie

Pár záberov z testovania a odovzdávania novej  automatickej triediacej linky v Žiline. Ako generálny dodávateľ linky sme zrealizovali návrh, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky. Zároveň zabezpečujemezáručný aj pozáručný servis linky.

  • Umiestnenie: Žilina
  • Popis: Triediaca linka pre triedenie a drvenie plastového komunálneho odpadu
  • Kapacita linky: 2,0 tony za hodinu
Doprava a servis (4)
VUMZ_SK+HPS-doprava (6)
VUMZ_SK+HPS-doprava (8)

Do našej flotily automobilov pribudli ďalšie dva 24 tonové komióny. Zároveň sme dovybavili potrebným vybavením aj nové servisné vozidlo. Robíme všetko pre zrýchlenie a skvalitnenie logistických, transportných a servisných služieb pre našich a nových zákazníkov.

Servis_VUMZ_SK
Servisná_flotila
Rýchly_servis_VUMZ_SK

Zrealizovaním zákazky, dodávkou a inštaláciou triediacej linky, dopravných systémov či jednoúčelových strojov naša práca nekončí. Zákazníkom poskytujeme záručný aj pozáručný servis s reakčným časom niekoľko hodín, v závislosti od lokality. A keďže našou prioritou je spokojný zákazník, rozšíli sme firemnú flotilu servisných vozidiel  za účelom zrýchlenia a zefektívnenia servisných činností.