Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Novinky

Zástupca slovenskej technologicko-výrobnej spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o., Ing. Róbert Procházka, vo videoseminári predstavuje svojim zameraním pravdepodobne najmodernejšiu a aj rozsahovo najväčšiu optickú, automatickú triediacu linku na triedenie plastového a papierového odpadu v rámci okolitých krajín.

Jej okamžitá kapacita je 3-3,5 t/hod, čo pri 2 zmennej prevádzke znamená roztriedenie 25-27.000 ton odpadu do roka, čo je cca. 40-50% celoslovenskej produkcie. Jednoducho povedané, 2 takéto linky sú schopné vytriediť celoslovenský plastový odpad, ktorý je inak nevyužiteľný a skončil by na skládke.

Linka vytriedi všetky plasty ako PET fľaše napríklad podľa ich vlastností alebo farieb, zachytí zhodnotiteľné plasty typu HDPE, PP, PS, zachytí LDPE a HDPE fólie, Al plechovky alebo Fe materiál, nadrozmerné resp. podrozmerné frakcie s účinnosťou triedenia (čistota triedenia) až do 95-97%. V linke je možnosť využiť na 100% dotriedenie okrem iného aj ľudkú silu, ak by bola takáto potreba.

Výstupom z linky je vytriedená komodita, ktorá pokračuje do hydrauilického lisu, ktorý je schopný vytvoriť balík o hmotnosti až do 450-500 kg.

Video si môžete pozrieť TU.

VUMZ SK-Objatie-tónov_finančná podpora
VUMZ SK-Objatie tónov
VUMZ SK-finančná podpora-Objatie tónov

Naša spoločnosť finančne podporila stretnutie „Objatie tónov“. Za našu podporu sme dostali nasledovné poďakovanie:

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom ,,Objatie tónov“, ktoré sme usporiadali aj vďaka Vašej pomoci deviatym rokom 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska. Potešili ste mnoho hendikepovaných detí.

Podujatie navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení zo 4 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov.

S úctou a prianím príjemného dňa zostáva

Milan Štefánik

Občianske združenie pre mentálne postihnutých

Oznámenie z vyhodnotenia ponúk zo dňa 9.1.2019 predložených uchádzačmi v zadaní zákazky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 zo dňa 9.10.2018 s predmetom zákazky: „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o.“ si v plnom znení môžete pozrieť na nasledujúcom linku: Oznámenie_z_vyhodnotenia_ponúk

Pomáhame zveľadiť kultúrne pamiatky
Hrušovské aktivity
Radi sme pomohli Hrušovu

Naša spoločnosť finančne a zároveň aj vlastnou osobnou účasťou na obnovovacích prácach pomohla v apríli 2018 pri obnove hradu Hrušov. Za naše aktivity sme dostali nasledovné poďakovanie:

Dňa 29. septembra 2018 občianske združenie Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH pod hradom Hrušov slávnostne otvorilo alej venovanú T. G. Masaryka. Počas tohto slávnostného aktu bol vysadený strom jedlého gaštanu venovaný Vám, ako poďakovanie za pomoc pri realizácii vízií a cieľov OZ LEUSTACH v oblasti záchrany a ochrany NKP hradu Hrušov. Je nám cťou, že ste súčasťou tejto obnovy a tak pomáhate zachovávať kultúrne a prírodne dedičstvo pre budúce generácie.

Radi Vás osobne uvítame na hrade Hrušov i v podhradí v novo vzniknutej aleji. Strom venovaný Vám bude v dobrých rukách a bude nám cťou, ak sa stanete súčasťou jeho rastu v krásnom prostredí hradu Hrušov.

S úctou

Mgr. Stanislava Blahová a PhDr. Jozef Blaho

Riaditeľka a štatutárny zástupca OZ LEUSTACH