Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Rozšírenie automatizovaného separačného strediska na spracovanie vybraného druhu plastového odpadu

Model časti triediacej linky
Optická triediaca linka
Triedenie plastov
Separátor nemagnetických kovov
Detail triediacej linky
Triediaca linka pred dokončením

Ďalší z našich zákazníkov sa rozhodol pre rozšírenie svojej triediacej linky o ďalšie automatické triediace zariadenie NIR a zariadenie na triedenie nemagnetických kovov čím dokáže zvýšiť kapacitu svojej produkcie. .

  • Umiestnenie: Trnava, Slovensko
  • Realizácia: 05/2021 – 08/2021
  • Popis: Automatizované separačné stredisko na spracovanie vybraného druhu plastového odpadu