Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Robert Procházka: Recyklácia je prvoradá, z odpadu treba vytiahnuť čo má hodnotu

Robert Procházka: Recyklácia je prvoradá, z odpadu treba vytiahnuť čo má hodnotu

Energetické zhodnocovanie odpadu má svoje limity aj riziká. Po vyzbieraní odpadu sa treba zamerať hlavne na jeho dôsledné vytriedenie, recykláciu a konečné zhodnotenie, hovorí riaditeľ VÚMZ SK.

triedenie odpadu

Foto: VÚMZ SK

Systém nakladania s odpadom na Slovensku nie je už dlhodobo nastavený správne a vyžaduje si zmeny. Jednou z priorít musí byť, aby spracovatelia odpadu mali motiváciu hľadať spôsoby na zrecyklovanie nielen triedených zložiek, ale aj samotného zmesového komunálneho odpadu.

Pre Odpady-portal.sk to uviedol Robert Procházka, výkonný riaditeľ technologickej a výrobnej spoločnosti VÚMZ SK, ktorá pôsobí na slovenskom recyklačnom trhu a zaoberá sa výrobou aj vývojom technológií, predovšetkým pre odpadové hospodárstvo.

Dôležité sú motivácie

Recyklačné spoločnosti musia byť podľa R. Procházku systémovo a finančne motivované, aby stále viac a kvalitnejšie spracovávali celý komunálny odpad, ako zmesový, tak aj jeho predseparované zložky.

Systém nakladania s odpadom by mal byť podľa neho nastavený tak, aby sa z odpadu podarilo vytiahnuť všetky zhodnotiteľné materiály, ktoré sa dajú ďalej využiť na Slovensku alebo v zahraničí s cieľom podstatne znížiť resp. zastaviť jeho uloženie na skládku.

„Je to logický postup a aj legislatívna snaha EÚ motivovať najmä procesnú recykláciu a zhodnotenie a takto nastaviť aj samotný systém v krajinách EÚ. Na príkladoch našich susedov to vidíme aj v praktickej rovine,“ hovorí R. Procházka.

Robert Procházka | Foto: Archív RP

„To, čo trh už nie je schopný z odpadu vybrať a ďalej spracovať, teda zhodnotiť, je správne ďalej energeticky zhodnocovať, teda spáliť a vyrobiť z odpadu energiu, ideálne kombinovaným spôsobom. Kľúčové však je, aby sa darilo dosahovať požadovanú účinnosť premeny a nie len „spaľovať pre spálenie,“ myslí si odborník.

Investície v odpadovom hospodárstve podľa neho v minulosti deformovalo spolufinancovanie, ktoré nebolo založené na skutočných ekonomických parametroch ani na „zelených“ kritériách, ale úplne iných princípoch.

„Počet recyklačných liniek vo svete neklesá, naopak rastie. Skoro na týždennej báze riešime dopyty v oblasti triediacich i recyklačných liniek, a to nielen zo Slovenska . Optické zariadenia, sitá, dopravníky, rozrušovače a ďalšie zariadenia pre odpadársky priemysel sami vyrábame, takže vidíme stále rastúci dopyt v tomto segmente,“ tvrdí šéf VÚMZ SK.

Prioritou musí byť recyklácia

Prvoradým cieľom odpadového hospodárstva by podľa R. Procházku malo byť, aby sa z vyprodukovaného odpadu podarilo využiť všetko, čo ešte má ekonomickú hodnotu. Energetické zhodnocovanie odpadu považuje za racionálnu voľbu až po splnení tejto podmienky.

„Takto je nastavená súčasná legislatíva EÚ a takto je potreba to aj zakomponovávať do miestnych legislatív jednotlivých jej štátov. V prípade spaľovania by sme navyše mali hovoriť o skutočne efektívnom systéme waste to energy, kde účinnosť spaľovania a získania iných foriem energie z procesu dosahuje aspoň 70 %. Takéto zariadenia na Slovensku pokiaľ viem, zatiaľ nemáme,“ zdôrazňuje riaditeľ VÚMZ SK.

Rozvoj energetického zhodnocovania odpadu podľa neho brzdí taktiež vysoká investičná náročnosť, ktorá je spojená s prísnymi požiadavkami na ochranu životného prostredia, ako aj povoľovacie procesy, vrátane „veľkej EIA.“

„Zostaňme na zemi a snažme sa nastaviť systém tak, aby sme spracovateľov motivovali hľadať čo najúspornejšie možnosti na zhodnotenie jednej tony odpadu. Tak získame správnu kombináciu rôznych riešení a dokážeme postupne uzavrieť systém cirkulárnej ekonomiky,“ pokračuje R. Procházka.

Slovenský zákazník je špecifický

Aktuálna kríza spojená s pandémiou koronavírusu COVID-19 podľa R. Procházku dopadla na slovenský trh recyklačných technológií relatívne mierne.

„Koronakríza nám vzhľadom na širšie portfólio výrobkov a služieb vrátane nastavenia smerov v priemysle neublížila až v takom rozsahu, ako sa to dialo u úzko profilovaných spoločností, napríklad podnikajúcich v automobilovom priemysle,“ reagoval R. Procházka na našu otázku.

Medzi zákazníkmi VÚMZ SK je podľa R. Procházku aktuálne najväčší záujem o tie technológie, ktoré šetria zákazníkom prevádzkové náklady, zvyšujú kapacitu výroby alebo výstupnú kvalitu produktu.

„K nim patria predovšetkým dopravné alebo triediace systémy, na Slovensku predovšetkým optické, magnetické, nemagnetické, vibračné, odstredivé alebo jednoduché manuálne separačné linky, v zahraničí aj laserové, ako aj rôzne manipulačné systémy,“ uviedol R. Procházka.

„Slovenský zákazník je špecifický možno tým, že okrem samotného technologického riešenia má záujem vidieť aj ekonomiku svojho projektu,“ podotkol s tým, že takéto riešenie si vyžaduje, aby zákazník zhotoviteľovi sprístupnil svoje vstupy a výstupy, s ktorými bude pracovať.

 

Článok nájdete aj na stránke

 

Ostatné články na ODPADYPORTAL nájdete

TU