Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Environmentálne správanie

VUMZ_SK_Slovakia (6)
VUMZ_SK_Slovakia (5)
VUMZ_SK_Slovakia (3)
VUMZ_SK_Slovakia (2)
VUMZ_SK_Slovakia (4)
VUMZ_SK_Slovakia (1)

Pohľad z výšky prezentuje náš ďalší krok k plneniu našej stratégie – správať sa environmentálne a minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Z fotiek je zrejmé, že časť elektrickej energie a taktiež teplú vodu si vyrábame zo slnečného žiarenia. Takto pomáhame šetriť životné prostredie nielen našimi produktami a novými linkami na triedenie a spracovanie odpadov.