Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Triediaca linka Žilina – záverečné testy

VUMZ_SK_triedenie
VUMZ_SK_sorting_line
VUMZ_SK_linka_na_triedenie_plastov
VUMZ_SK_automatické_triedenie
VUMZ_SK_triediaci_stroj
VUMZ_SK_triediaca_linka
VUMZ_SK_triedenie_plastov
VUMZ_SK_triedenie_odpadov

Pár záberov z testovania a odovzdávania novej  automatickej triediacej linky v Žiline. Ako generálny dodávateľ linky sme zrealizovali návrh, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky. Zároveň zabezpečujemezáručný aj pozáručný servis linky.

  • Umiestnenie: Žilina
  • Popis: Triediaca linka pre triedenie a drvenie plastového komunálneho odpadu
  • Kapacita linky: 2,0 tony za hodinu