Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Automatická optická triediaca linka Kolárovo

Sorting line (2)
Sorting line (1)
VUMZ SK_Building of sorting line (22)
VUMZ SK_Building of sorting line (20)
VUMZ SK_Building of sorting line (26)
VUMZ SK_Building of sorting line (25)
Triediaca linka (13)
Triediaca linka (16)
Triediaca linka (5)
Triediaca linka (2)
Triediaca linka (15)
Triediaca linka (8)
Triediaca linka (10)
VUMZ SK - 50 t lis

Začali sme s inštaláciou triediacej linky na triedenie plastov.  Ako generálny dodávateľ diela v rámci projektu realizujeme návrh, výrobu, montáž a uvedenie  do prevádzky s následným záručným aj pozáručným servisom linky.

  • Umiestnenie: Kolárovo, Slovensko
  • Realizácia: 10/2019 – 11/2019
  • Popis: Automatická optická triediaca linka na triedenie plastového odpadu
  • Kapacita linky: 1,8 tony za hodinu