Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Dynamické vyvažovanie rotačných súčiastok

Vyvažovanie valcov
Vyvažovanie rotačných súčiastok
Dynamické vyvažovanie s protokolom
VUMZ SK vyváženie
Dynamické vyvažovanie valcov
Dynamické_vyvažovanie
Vyvažovanie súčiastok (2)
Vyvažovanie súčiastok (1)
Dynamické vyváženie (3)
Balancing protocol

Potrebujete dynamicky vyvážiť Vami vyrábané rotačné súčiastky? Potrebujete určiť miesta a veľkosti závaží? Potrebujete svojmu zákazníkovi protokolárne deklarovať zrealizovanie dynamického vyváženia s nameranými hodnotami po vyvážení? Tak sme tu pre Vás. Kontaktujte nás mailom na adrese obchod@vumz.sk alebo telefonicky na čísle +421 904 696 067

Technické parametre

  • priemer vyvažovanej súčiastky – 150 – 1000 mm
  • dĺžka vyvažovanej súčiastky – 200 – 2800 mm
  • maximálna hmotnosť vyvažovanej súčiastky 450 kg