Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Automatická triediaca linka na triedenie plastového a papierového odpadu

Automatická triediaca linka na triedenie plastového a papierového odpadu

Zástupca slovenskej technologicko-výrobnej spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o., Ing. Róbert Procházka, vo videoseminári predstavuje svojim zameraním pravdepodobne najmodernejšiu a aj rozsahovo najväčšiu optickú, automatickú triediacu linku na triedenie plastového a papierového odpadu v rámci okolitých krajín.

Jej okamžitá kapacita je 3-3,5 t/hod, čo pri 2 zmennej prevádzke znamená roztriedenie 25-27.000 ton odpadu do roka, čo je cca. 40-50% celoslovenskej produkcie. Jednoducho povedané, 2 takéto linky sú schopné vytriediť celoslovenský plastový odpad, ktorý je inak nevyužiteľný a skončil by na skládke.

Linka vytriedi všetky plasty ako PET fľaše napríklad podľa ich vlastností alebo farieb, zachytí zhodnotiteľné plasty typu HDPE, PP, PS, zachytí LDPE a HDPE fólie, Al plechovky alebo Fe materiál, nadrozmerné resp. podrozmerné frakcie s účinnosťou triedenia (čistota triedenia) až do 95-97%. V linke je možnosť využiť na 100% dotriedenie okrem iného aj ľudkú silu, ak by bola takáto potreba.

Výstupom z linky je vytriedená komodita, ktorá pokračuje do hydrauilického lisu, ktorý je schopný vytvoriť balík o hmotnosti až do 450-500 kg.

Video si môžete pozrieť TU.