Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Oznámenie z vyhodnotenia ponúk

Oznámenie z vyhodnotenia ponúk zo dňa 9.1.2019 predložených uchádzačmi v zadaní zákazky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 zo dňa 9.10.2018 s predmetom zákazky: „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o.“ si v plnom znení môžete pozrieť na nasledujúcom linku: Oznámenie_z_vyhodnotenia_ponúk