Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

VÚMZ SK, s.r.o. spracúva Vaše údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES

VUMZ SK – Ochrana osobných údajov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa