Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Automatická triediaca linka Pezinok – ukončenie I. a štart II. etapy

Linka_triedenie
Automatic_separated_line
Záchytné_boxy
Triediace_stredisko

Naša spoločnosť úspešne ukončila, otestovala a následne odovzdala investorovi automatizované triediace stredisko pre spracovanie predtriedeného plastového odpadu. V súčasnoti  sa na ňom realizuje triedenie vo viaczmennej prevádzke. To, že je investor spokojný s touto linkou ho viedlo k rozhodnutiu zrealizovať za účasti našej spoločnosti II. etapu, kde dôjde k zvýšeniu počtu triediacich strojov z dvoch na tri, spolu s novými dopravnými systémami, záchytnými boxami a rozšíreným riadením linky. Takto bude linka pripravená na triedenie väčšieho počtu farieb, ako aj triedenie železných a neželezných kovov.

Zároveň sa investor rozhodol investovať do nového produktívnejšieho a efektívnejšieho lisovacieho zariadenia spolu s novým reťazovým dopravníkom, ktorý je súčasťou našej dodávky.

Začiatok realizácie II. etapy je v novembri 2018 a plánované ukončenie  02/2019 a v 06/2019.