Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Spolupráca so školami

20180206_083803
20180206_084644
20180206_091353
VUMZ_duálne_vzdelávanie_Vrable_1
VUMZ_duálne_vzdelávanie_Vrable_2

Po získaní Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania sme oslovili odborné školy v našom blízkom okolí. Nadviazali sme aktívnu spoluprácu so SOŠ technickou vo Vrábloch a so SOŠ technickou v Šuranoch. Zároveň sme oslovili základné školy v našom blízkom okolí.

Dňa 6.2.2018 sme sa zúčastnili prezentácie spolupracujúcich spoločností so SOŠ technickou vo Vrábloch. V rámci prezentácií pred rodičmi a žiakmi sme aj my predstavili našu spoločnosť a poukázali na výhody spolupráce a duálneho vzdelávania v našej spoločnosti.