Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Duálne vzdelávanie – krok k stabilite

Tak ako veľa spoločností na Slovensku, aj my si plne uvedomujeme, že tajomstvo úspechu ako aj naša dobrá budúcnosť a perspektíva je založené na ľuďoch. Mať dobrých pracovníkov je snom každého podnikateľa. Toto nás viedlo k tomu, aby sme si takýchto pracovníkov vychovali sami a tak sme sa rozhodli aj my rozšíriť rady spoločností zapojených do duálneho vzdelávania. Dňa 22.01.2018 sme k tomuto urobili prvý krok, keď sme získali OSVEDČENIE o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania pre Odbor štúdia Nástrojár s maximálnym počtom žiakov 9.