Komplexné technologické riešenia od A po Z aj v oblasti odpadového hospodárstva

Od myšlienky k realizácii

vumz 3
vumz 5
vumz 4
vumz 2
vumz 1
vumz 6
vumz 8

Získavaním nových zákazníkov, zvyšujúcim sa objemom výroby a nárastom počtu zamestnancov vznikla aj potreba rozšírenia výrobných, administratívnych a sociálnych priestorov. Majitelia spoločnosti sa rozhodli pre realizáciu investície z vlastných zdrojov do nových priestorov, tak ako je zrejmé z investičného projektu.

  • Názov stavby: VÚMZ SK DOSTAVBA AREÁLU
  • Miesto stavby: Vinohradská 468, Černík
  • Objednávateľ: VÚMZ SK, s.r.o., Párovská 28, Nitra
  • Spracovateľ: Ing. arch. Norbert Dúbravský, Cintorínska 1820/9, Mojmírovce
  • Autor návrhu: Ing. arch. Norbert Dúbravský, autorizovaný architekt, registračné číslo SKA 1562 AA